شماره کارت جهت واریز مبلغ
6037-9971-5593-3113
بنام مصطفی اله وردی
حتما قبل از انتخاب از مشاوره های تخصصی ما بهره مند شوید ….
 

لیست قیمت کلی تشک رویال اصل

royal foam

تشک طبی رویال فوم :

سایز بندی: 

 1. 960,000 = 180 * 80
 2. 1,100,000 = 200 * 90
 3. 1,380,000 = 200 * 120
 4. 1,500,000 = 200 * 140
 5. 1,780,000 = 200 * 160
 6. 2,140,000 = 200 * 180

تشک طبی فنری رامش :

سایز بندی:

 1. 570,000 = 180 * 80
 2. 630,000 = 200 * 90
 3. 810,000 = 200 * 120
 4. 910,000 = 200 * 140
 5. 1,140,000 = 200 * 160
 6. 1,320,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک پاکت اسپرینگ :

سایز بندی: 

 1. 2,300,000 = 180 * 80
 2. 2,500,000 = 200 * 90
 3. 3,250,000 = 200 * 120
 4. 3,800,000 = 200 * 140
 5. 4,140,000 = 200 * 160
 6. 4,450,000 = 200 * 180

تشک طبی بهتا :

سایز بندی:

 1. 1,620,000 = 180 * 80
 2. 1,840,000 = 200 * 90
 3. 2,280,000 = 200 * 120
 4. 2,780,000 = 200 * 140
 5. 3,320,000 = 200 * 160
 6. 3,620,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک فنری لوتوس پد دار :

سایز بندی: 

 1. 1,790,000 = 180 * 80
 2. 1,900,000= 200 * 90
 3. 2,530,000 = 200 * 120
 4. 2,780,000 = 200 * 140
 5. 3,330,000 = 200 * 160
 6. 3,730,000 = 200 * 180

تشک سوپر فنری آسوده :

سایز بندی:

 1. 690,000 = 180 * 80
 2. 760,000 = 200 * 90
 3. 960,000 = 200 * 120
 4. 1,070,000 = 200 * 140
 5. 1,260,000 = 200 * 160
 6. 1,390,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک طبی فنری کلاسیک آیسان :

سایز بندی: 

 1. 1,380,000 = 180 * 80
 2. 1,520,000 = 200 * 90
 3. 1,900,000= 200 * 120
 4. 2,300,000= 200 * 140
 5. 2,780,000 = 200 * 160
 6. 3,160,000 = 200 * 180

تشک طبی فنری آسا :

سایز بندی:

 1. 1,250,000 = 180 * 80
 2. 1,380,000 = 200 * 90
 3. 1,720,000 = 200 * 120
 4. 2,090,000 = 200 * 140
 5. 2,520,000 = 200 * 160
 6. 2,780,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک طبی آسمان :

سایز بندی: 

 1. 1,000,000 = 180 * 80
 2. 1,110,000 = 90 * 200
 3. 1,380,000 = 120 * 200
 4. 1,780,000 = 140 * 200
 5. 2,150,000 = 160 * 200
 6. 2,350,000 = 180 * 200

تشک طبی فنری آرامش :

سایز بندی: 

 1. 760,000 = 180 * 80
 2. 1,060,000 = 200 * 90
 3. 1,140,000 = 200 * 120
 4. 1,260,000 = 200 * 140
 5. 1,380,000 = 200 * 160
 6. 1,640,000 = 200 * 180
pocket spring
pocket spring

تشک Pier :

سایز بندی: 

 1. 1,980,000 = 180 * 80
 2. 2,240,000 = 90 * 200
 3. 2,970,000 = 120 * 200
 4. 3,300,000 = 140 * 200
 5. 3,760,000 = 160 * 200
 6. 4,290,000 = 180 * 200
Call Now Buttonتماس با ما