شماره کارت جهت واریز مبلغ
6037-9971-5593-3113
بنام مصطفی اله وردی
حتما قبل از انتخاب از مشاوره های تخصصی ما بهره مند شوید ….
 

لیست قیمت کلی تشک رویال اصل

royal foam

تشک طبی رویال فوم :

سایز بندی: 

 1. 1,344,000 = 180 * 80
 2. 1,540,000 = 200 * 90
 3. 1,930,000 = 200 * 120
 4. 1,900,000 = 200 * 140
 5. 2,490,000 = 200 * 160
 6. 2,995,000 = 200 * 180

تشک طبی فنری رامش :

سایز بندی:

 1. 798,000 = 180 * 80
 2. 880,000 = 200 * 90
 3. 1,135,000 = 200 * 120
 4. 1,275,000 = 200 * 140
 5. 1,595,000 = 200 * 160
 6. 1,850,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک پاکت اسپرینگ :

سایز بندی: 

 1. 3,220,000 = 180 * 80
 2. 3,500,000 = 200 * 90
 3. 4,550,000 = 200 * 120
 4. 5,320,000 = 200 * 140
 5. 5,795,000 = 200 * 160
 6. 6,230,000 = 200 * 180

تشک طبی بهتا :

سایز بندی:

 1. 2,270,000 = 180 * 80
 2. 2,575,000 = 200 * 90
 3. 3,190,000 = 200 * 120
 4. 3,890,000 = 200 * 140
 5. 4,650,000 = 200 * 160
 6. 5,070,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک فنری لوتوس پد دار :

سایز بندی: 

 1. 2,500,000 = 180 * 80
 2. 2,660,000= 200 * 90
 3. 3,540,000 = 200 * 120
 4. 3,890,000 = 200 * 140
 5. 4,660,000 = 200 * 160
 6. 5,220,000 = 200 * 180

تشک سوپر فنری آسوده :

سایز بندی:

 1. 965,000 = 180 * 80
 2. 1,060,000 = 200 * 90
 3. 1,340,000 = 200 * 120
 4. 1,500,000 = 200 * 140
 5. 1,760,000 = 200 * 160
 6. 1,940,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک طبی فنری کلاسیک آیسان :

سایز بندی: 

 1. 1,930,000 = 180 * 80
 2. 2,130,000 = 200 * 90
 3. 2,660,000= 200 * 120
 4. 3,220,000= 200 * 140
 5. 3,890,000 = 200 * 160
 6. 4,420,000 = 200 * 180

تشک طبی فنری آسا :

سایز بندی:

 1. 1,750,000 = 180 * 80
 2. 1,930,000 = 200 * 90
 3. 2,400,000 = 200 * 120
 4. 2,930,000 = 200 * 140
 5. 3,530,000 = 200 * 160
 6. 3,890,000 = 200 * 180
ramesh
pocket spring

تشک طبی آسمان :

سایز بندی: 

 1. 1,400,000 = 180 * 80
 2. 1,550,000 = 90 * 200
 3. 1,930,000 = 120 * 200
 4. 2,490,000 = 140 * 200
 5. 3,000,000 = 160 * 200
 6. 3,290,000 = 180 * 200

تشک طبی فنری آرامش :

سایز بندی: 

 1. 1,060,000 = 180 * 80
 2. 1,480,000 = 200 * 90
 3. 1,600,000 = 200 * 120
 4. 1,760,000 = 200 * 140
 5. 1,930,000 = 200 * 160
 6. 2,300,000 = 200 * 180
pocket spring
pocket spring

تشک Pier :

سایز بندی: 

 1. 2,770,000 = 180 * 80
 2. 3,130,000 = 90 * 200
 3. 4,160,000 = 120 * 200
 4. 4,620,000 = 140 * 200
 5. 5,260,000 = 160 * 200
 6. 6,000,000 = 180 * 200
Call Now Buttonتماس با ما